RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

VÝMĚNA STROPŮ, REKONSTRUKCE OBJEKTŮ

Domů » VADEMECUM » VÝMĚNA STROPŮ, REKONSTRUKCE OBJEKTŮ

velikost textu: A | A | A

Rekonstrukce historické budovy

 

Výměna stropu ve starších budovách.

Chcete vyměnit strop, ale nevíte kde máte začít? Měšťanské domy mají své nepopiratelné kouzlo a pro mnoho lidí je to hlavní kategorie jejich zájmu, ve které stará výstavba skutečně překonává tu novou. Často si však stavby, do kterých se již zakousl zub času, vyžadují rozsáhlou rekonstrukci a nemálo finančních prostředků. Při správné a kvalitní rekonstrukci ovšem výsledek stojí za to. Jednou z prací, která má velký vliv na opravu technického stavu, je také „výměna stropu“. Na rozdíl od toho, co si možná myslíme, tento typ rekonstrukce nemusí trvat měsíce ani stát obrovské peníze, zvláště pokud se stavebník rozhodne pro montované stropy RECTOR.

Nová sídliště mimo center měst rostou jako houby po dešti. A přestože jsou tam ceny nemovitostí rozhodně nižší, bariérou, kterou mnozí lidé neumějí přeskočit jsou problémy s infrastrukturou, především s dostupností. Dnes je stále obtížnější najít dům nebo byt v nové zástavbě, který by měl atraktivní polohu – s rozvinutou silniční sítí, efektivní veřejnou dopravou a snadným přístupem ke všem výhodám, které město nabízí. Investoři proto stále častěji hledají alternativy na sekundárním trhu s vědomím, že budou zapotřebí rekonstrukční práce - často rozsáhlé, včetně prací, jako je například výměna stropu ve stávající budově. Prefabrikované stropy RECTOR jsou ideální odpovědí na tuto poptávku na trhu, neboť umožňují rychle, levně a především výrazně zlepšit technický stav budovy. Stropy Rectobeton a Rectolight jsou vhodné jak v případě, kdy je nutná kompletní výměna stropu, tak i v případě, kdy je nutná pouze renovace stropu.

Kdy renovovat a kdy vyměnit?

Ve starších budovách jsou nejběžnějším řešením nosníky ze dřeva nebo oceli. Každý z těchto materiálů časem degraduje – v případě dřeva to může být vlhkost, hniloba a růst hub, zatímco ocel vystavená vlhkosti po mnoha letech zkoroduje, což ohrožuje stabilitu celé konstrukce. Samozřejmě existují případy, kdy jsou původní podlahové nosníky v dobrém stavu a stačí je jen zpevnit. Vyztužení je třeba i tehdy, pokud se strop časem prohnul v důsledku nadměrného zatížení, se kterým se ve stavebním plánu nepočítalo. Nejčastěji však vzniká potřeba kompletně vyměnit strop ve stávající budově, například pokud příčka nesplňuje současné požadavky na požární odolnost. Současné předpisy podrobně specifikují parametry nosnosti (R), vzduchotěsnosti (E) a izolační schopnosti (I) stropu při požáru. Prefabrikované stropy Rector ve variantách Rectobeton i Rectolight v tomto ohledu splňují požadavky a umožňují bezpečnou evakuaci osob z budovy v případě požáru. Když se mluví o výměně stropu ve stávající budově, nelze opomenout ani další otázku, která se týká parametrů akustické izolace. Výměna staré podlahy za jedno z prefabrikovaných řešení, která nabízí společnost RECTOR, umožní snížit přenos vzduchového a nárazového hluku mezi podlažími, což se snadno promítne do zlepšení komfortu bydlení obyvatel.

Výměna stropu ve starších budovách – klíčová je hmotnost.

Před zahájením projekčních prací na výměně podlahy ve stávajících budovách je důležité si ověřit, jak hmotnost podlahy ovlivní celou konstrukci. Často se zjistí, že ve starších budovách nelze nahradit dřevěné, resp. ocelové trámy těžkou betonovou podlahou nebo je zapotřebí dodatečné vyztužení základů. S podobnou situací se lze často setkat i při plánování přístavby budovy. V tomto případě jsou žebrové stropy RECTOR ideálním řešením, protože jsou lehké a díky použití technologie předpjatého betonu ve výrobním procesu mohou dosáhnout značného rozpětí. Například nejlehčí ze stropů nabízených společností RECTOR – Stropní systém RECTOLIGHT, váží „jen“ 175 kg/m², zatímco o něco těžší varianta, RECTOBETON, váží 236 kg/m² (při tloušťce stropu 16 cm). To je hmotnost, která je pro tradiční železobetonové stropy nedosažitelná a která může dosáhnout i více než 500 kg/m². Nízká hmotnost má i další důsledky – instalace takových stropů nevyžaduje těžkou techniku a výrazně usnadňuje dopravu uvnitř budovy, což samozřejmě snižuje celkové náklady na rekonstrukci. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na pracnost nejen při montáži samotného systému, ale také na všechny následné činnosti, jako je například odstranění bednění u monolitických konstrukcí.

RECTOBETON či RECTOLIGHT ???

Montážní podpěry se nemohou použít v každé budově. Je to například v případě, kdy z historických důvodů nelze odstranit starý strop. V takovém případě se nad starým stropem navrhne a nainstaluje nový strop. V tomto případě je vhodnější systém RECTOLIGHT, který umožňuje instalaci nového stropu částečně mezi stávající podlahové prvky v budově, čímž se ušetří cenný prostor. Instalace bez montážních podpěr se používá iv případě, kdy jsou místnosti velmi vysoké nebo když není možné podložit instalační podpěry na stávající strop v budově pod stropem, který má být vyměněn. Stropy RECTOR vyžadují jednu montážní podpěru při rozpětích do 4,5 ma maximálně dvě podpěry při větších rozpětích. Kromě toho lze stropy RECTOBETON i RECTOLIGHT instalovat i bez montážního podepření (RECTOBETON do 5,5 m, RECTOLIGHT do 5,9 m) výběrem většího počtu nosníků nebo použitím silnějších variant nosníků. Rozdíl mezi uvedenými typy podlah spočívá v rozdílných způsobech jejich finální úpravy ze spodní pohledové strany. Systém RECTOBETON volí častěji ti investoři, kteří chtějí strop ukončit omítkou a skrýt instalace (např. ventilaci) během montáže stropu. Na druhé straně pod systémem RECTOLIGHT se obvykle zhotovuje podhled, ačkoli jej lze ponechat i nedokončený, což v místnosti vytváří zajímavý a designový efekt – přiznaný strop.

Přestože se žebrové stropy RECTOR používají zejména v novostavbách, jejich výhody ocení i ti investoři, kteří plánují výměnu stropů ve stávajících budovách. Kromě ekonomických výhod (nízké náklady na výstavbu stropu, eliminace potřeby dodatečných protipožárních nátěrů) je hlavní výhodou rychlý čas realizace. Kromě toho kvalifikovaní pracovníci společnosti RECTOR na základě dodaných údajů, jako jsou přesné rozměry místností, umístění nosných stěn, typy dělících příček, funkce budovy a jednotlivých místností, zatížení a vrstvy využití, vypracují odborný návrh, přičemž nosnost stropu a jeho požární odolnost přizpůsobí individuálním potřebám budoucího uživatele.

 

ŘEŠENÍ RECTOR PŘI REKONSTRUKCI

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube