RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

RODO

Domů » RODO

velikost textu: A | A | A

INFORMAČNÍ DOLOŽKA – RECTOR Česká Republika, organizační složka

Společnost RECTOR Česká Republika, org. složka se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: A, vložka: 74583, IČO: 248 21 535, DIČ: CZ24821535, dále pouze RECTOR Česká Republika, v souvislosti s ustanoveními právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů, především s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterými se ruší směrnice 95/46/ES (RODO), laskavě oznamuje, že:

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ – správcem vašich osobních údajů je RECTOR Česká republika. Můžete nás kontaktovat dopisem na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na info@rector.cz;

2. ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ – vaše údaje se zpracovávají výlučně k účelům souvisejících s naší činností, a to:

a) na základě článku 6 ods. 1 písm. f) RODO - vaše údaje zpracováváme za účely přímého marketingu (včetně zasílání „Newsletter-ů“, nabídek a informací o našich produktech a službách), udržování, zobrazování a komunikace prostřednictvím naší webové stránky, průzkumů návštěvnosti webové stránky, integrace se sociální sítí Facebook a pro zasílání vašich údajů v rámci skupiny společností (skupina RECTOR) ve smyslu RODO, do které patříme;

b) na základě článku 6 ods. 1 písm. b) RODO - vaše údaje zpracováváme za účely plnění smlouvy (včetně vypořádání smlouvy, řízení týkající se plnění, neplnění nebo neoprávněného plnění smlouvy, zřízení a realizace zajištění, včetně pojištění pohledávek);

c) na základě článku 6 ods. 1 písm. c) RODO - vaše údaje zpracováváme za účely plnění našich zákonných povinností (týká se to především vystavování faktur s vašimi údaji, zasílání souborů daňovým úřadům);

d) na základě článku 6 ods. 1 písm. a) RODO - vaše údaje zpracováváme za účelem uvedeným v obsahu uděleného souhlasu

3. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: jak jsme již uvedli výše, naše společnost je součástí skupiny společností ve smyslu pravidel „RODO“ a vaše údaje mohou být předány jiným subjektům v rámci skupiny RECTOR. Kromě uvedeného vás informujeme, že vaše údaje mohou být poskytnuty subjektům, kterým je poskytnutí vašich údajů nezbytné v souvislosti s plněním výše uvedených účelů zpracování, zejména:

a) subjektům, s jejichž pomocí plníme naše závazky vůči vám – např. přepravním společnostem, které vám dodávají zboží zakoupené od nás, nebo společnostem, které jsou našimi subdodavateli;

b) subjektům, které nám poskytují hostingové služby;

c) subjektům, které nám poskytují bankovní služby (především údaje, ke kterým má banka přístup v souvislosti se zpracováním plateb – např. údaje o převodech);

d) subjektům, které nám poskytují pojišťovací služby – pojišťovny (jde především o pojištění pohledávek);

e) subjektům, které nám poskytují právní služby, daňové poradenství a auditorské služby;

f) subjektům, které nám poskytují marketingové služby (především příprava firemních akcí, reklamních kampaní apod.);

g) společnosti Facebook

1. Informace o našem záměru přenést vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci – nemáme v úmyslu přenést vaše údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

2. Doba uchovávání údajů – v případě údajů zpracovávaných pro účely plnění smlouvy se vaše údaje zpracovávají po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu promlčení nároků. V případě údajů zpracovávaných za účelem plnění zákonných povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, se vaše údaje uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností (například daňové doklady obsahující vaše údaje se uchovávají po dobu vyžadovanou daňovým zákonem). V případě údajů zpracovávaných pro marketingové účely nebo pro účely jiného oprávněného zájmu, který sleduje společnost RECTOR Česká Republika nebo třetí strana, se vaše údaje zpracovávají, dokud nevyjádříte svůj nesouhlas, a to za podmínek stanovených v RODO. V případě údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu se vaše údaje zpracovávají až do odvolání vašeho souhlasu.

3. Právo na přístup k vašim údajům, na opravu (změnu) vašich údajů, na vymazání nebo omezení zpracování, na přenosnost údajů, na vznesení námitky proti zpracování vašich údajů – podle podmínek RODO máte práva uvedená v části 6. Chcete-li je uplatnit nebo získat další informace, laskavě nás kontaktujte.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube