RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

REALIZÁTOR

Domů » REALIZÁTOR

velikost textu: A | A | A

ŠKOLENÍ NA STAVBĚ

 

Stropní systémy RECTOBETON a RECTOLIGHT jsou žebrované stropy na předpjatých betonových nosnících. Nacházejí praktické uplatnění ve všech typech budov a na všech úrovních (suterén, přízemí, jednotlivá podlaží, neobytné podkroví, plochá střecha, terasa, garáž atd.).

Jejich hlavními výhodami jsou:

 • úplná absence bednění
 • minimalizace prací na vyztužení stropu
 • absence dělících žeber (výhoda oproti příhradovým nosníkům)
 • snížený počet montážních podpěr (max. 2) nebo žádné podpěry (nosníky RSE)
 • uzavřené stropní vložky po 2 kusech na jednu vrstvu na paletě
 • vysoce kvalitní materiály - nosníky z vysoce kvalitního betonu C 50/60
 • stropní vložky z čistého betonu

 

Použití stropních systémů RECTOR:

 

 • všechny typy novostaveb obytných budov (rodinné domy, bytové domy, řadové domy,...)
 • nebytové a veřejné budovy (kancelářské a průmyslové budovy, školy, nemocnice,...)
 • na všech úrovních budovy (suterén, větraný prostor, patro, neobytné podkroví, terasa, ...)
 • rekonstrukce a výměna stropů ve starých budovách (vynikající a rychlé řešení)
 • přístavby budov (pohodlný přesun materiálů do velkých výšek bez nutnosti demontáže)
 • stropní systémy s potřebnými certifikáty a zkouškami, určené pro vysoké zatížení
 • individuální řešení pro každou budovu statikem společnosti RECTOR

 

              

                                         

 

OBECNÉ POKYNY K INSTALACI STROPU RECTOR:

Rozložení stropních nosníků a krajních stropních vložek (SV):

 • jednostranně uzavřené SV (2 ks v každé vrstvě na paletě) - systém RECTOBETON
 • uzávěry RECTOLIGHT – v systému RECTOLIGHT

       

Rozložení montážních podpěr:

 • montážní podpěry musí být vždy rozmístěny v souladu s montážním výkresem (plánem opláštění), který dodá projektant nebo společnost RECTOR
 • v případě jedné podpěry ji umístěte do středu rozpětí stropu
 • v případě dvou podpěr je standardně umístěte ve vzdálenosti 0,4*L/0,2*L/0,4*L (např. při světlé výšce 5,00 m umístěte podpěry 0,4*5,00 m = 2,00 m od vnitřní nosné stěny tak, aby byly podpěry od sebe vzdáleny 1,00 m)
 • případě dvou podpěr může existovat další možnost, která je uvedena na montážním výkresu
 • nastavte podpěry tak, aby střed nosníku byl výše než jeho krajní poloha o maximální výšku průhybu L/500 (L = světlá výška místnosti)
 • v montážním výkresu je u podpěry uvedena reakce na podpěru v CN - rozteč sloupků závisí na výšce nosníku, která je odvozena od reakce působící na podpěru při montáži. Bezpečná vzdálenost mezi sloupky je tedy závislá na průřezu nosného trámu, nosnosti sloupků a hmotnosti samotné podlahy

        

 

 Uložení stropních vložek nebo ztraceného bednění RECTOLIGHT:

 • betonové stropní vložky (SV) se pokládají v těsných řadách za sebou, bez "zubů" nebo mezer
 • na každé vrstvě na paletě jsou 2 kusy jednostranně uzavřených stropních vložek, které začínáme ukládat od věnce
 • poslední stropní vložka musí být uříznuta na správnou míru
 • postupujeme podle montážního návodu, kde je uveden přesný počet a poloha jednotlivých typů SV
 • u systému RECTOLIGHT jsou osové vzdálenosti mezi nosníky vymezeny uzávěry RECTOLIGHT
 • ztracené bednění začínáme pokládat stejně na obou stranách od věnce, výstupek v bednění zapadá do výstupku na  bednění RECTOLIGHT
 • bednění položíme na pero a drážku - cca 6 cm, bednění je možné posunout
 • poslední bednění seřízneme v horní, rovné části bednění, abychom mohli odřezek znovu použít
 • v případě nestandardní rozteče mezi nosníky tuto informaci ji vyznačíme v návodu
 • stropní vložky RECTOBETON i bednění RECTOLIGHT lze umístit přímo na nosnou stěnu, nosní překlad nebo průvlak
 • u obou systémů nejsou za potřebí dělící žebra, co výrazně urychlí práci a sníží náklady realizace

 

       

 

Vyztužení stropu:

 • po uložení SV nebo bednění po celé ploše stropu je třeba strop vyztužit - v návodu na instalaci je přesný výkaz výztuže a kari sítí, které budeme potřebovat, jakož i přesná pozice výztuží
 • v případě otázek kontaktujte naše projektové manažery, kteří Vám odpoví na všechny Vaše dotazy, případně Vás přímo na Vaší stavbě zaškolí
 • detailní návod na montáž stropu naleznete jak v sekci „Montáž“, tak v „Příručce pro realizátory“
 • montážní návod společnosti RECTOR obsahuje všechny potřebné informace – kontaktujte naše projektové manažery, pokud máte další dotazy

      

 

Betonáž stropu:

 • po vyztužení stropu, věnců, věncových tvárnic strop betonujeme v souladu s obecně platnými pravidly „stavebního řemesla“. Betonujeme rovnoměrně a nepřerušovaně s použitím třídy betonu uvedené v kladečském (montážním) plánu. Minimální třída betonu je C20/25, frakce do 8 mm
 • beton lijeme postupně, rozprostřeme ho a vibrujeme. Začínáme u věnce a končíme uprostřed stropu. Dbáme na to, abychom zabránili koncentraci masy betonu na jednom místě, která by mohla strop přetížit
 • čerstvá betonová směs by měla být ochráněna před příliš nízkou nebo vysokou teplotou, větrem způsobujícím rychlé odpařování vody, příliš nízkou vlhkostí a silnými srážkami v rané fázi realizace
 • v případě realizace betonáže na etapy, doporučujeme provést technologické přestávky v ose stropní vložky nebo v ose věnce (Příručka pro realizátory, strana 15)
 • podepření stropu lze zpravidla odstranit po vytvrzení betonu za předpokladu, že strop nebude zatížen vyšším zatížením, na jaké byl navržen. U vícepodlažních budov zůstávají podstojkované tři podlaží nad sebou. Rovněž v případě, že na strop vykládáme stavební materiál, musí být místa uložení důsledně podstojkované

        

 

Nabízíme Vám:

 • technickou podporu při návrhu a realizaci stropu
 • výběr vhodného stropního systému a příslušné výpočty na základě Vašich návrhů
 • bezplatnou přípravu montážních výkresů a výkazů spotřeby (dxf)
 • spolupráci s prodejci stropních systémů, individuální řešení a analýzu nákladů
 • osvědčené stropní systémy, které se v Evropě používají již více než 65 let

 

NEVÁHEJTE A POŠLETE NÁM „ARCHITEKTURU“ VAŠEHO OBJEKTU na adresu: info@rector-cz . DO NĚKOLIKA DNÍ DOSTANETE BEZPLATNĚ NÁŠ NÁVRH STROPU RECTOR S MONTÁŽNÍM NÁVODEM, VÝKAZEM MATERIÁLU A CENOVOU NABÍDKOU!

 

Pro správnou a detailní cenovou nabídku nám zašlete:

 • půdorys (přízemí, suterénu) pod stropem
 • půdorys podlaží nad stropem
 • v případě ploché střechy její skladbu a řez
 • v případě bungalovu s neobytným podkrovím půdorys krovu a řez
 • druh a tloušťky zdicího materiálu
 • místo stavby pro výpočet dopravy
 • informaci který z našich systémů si přejete (RECTOBETON nebo RECTOLIGHT)
 • telefonický kontakt (v případě otázek našeho statika)

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

 • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
 • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
 • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
 • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
 • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
 • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
 • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
 • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube