RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

JEDNODUŠE A RYCHLEJI

Domů » VADEMECUM » JEDNODUŠE A RYCHLEJI

velikost textu: A | A | A

PPR - ULOŽENÍ NA SLOUP

Jednoduše a rychleji.

V dnešním rychle se měnícím a uspěchaném světě je úspora času a zjednodušení zdánlivě složitých procesů a činností jednou z nejžádanějších hodnot. Nejinak je tomu i ve stavebnictví v nejširším slova smyslu, které již nyní hledá řešení, jak stavbu budov nebo jejich částí zahájit, zjednodušit a zároveň ještě zlevnit. Určitě při tomto hledání přicházejí na pomoc nejen stropy, ale i prefabrikované stavební prvky v nejširším slova smyslu se všemi výhodami jejich použití.

V dnešních budovách se ve velké míře využívají prefabrikované prvky, kterých si často nevšímáme nebo je považujeme za samozřejmé stavební komponenty. V několika oblastech se používají technologie, které nutí zhotovitele vyrobit konkrétní stavební prvek ze surovin, které jsou dříve dovezeny na stavbu. Jedním z takových prvků je strop, který se stále ještě může „vyrábět“ na stavbě jako „mokrý odlitek“ – monolit. Stropy jsou přitom jednou z nejsnáze a nejčastěji prefabrikovaných částí mnoha budov. Proč? Pokusíme se odpovědět.

Rychleji.

Rychlost dokončení dané části nebo etapy výstavby je největší výhodou, kterou prefabrikovaný strop přináší. Dá se říci, že hlavním smyslem výroby prefabrikovaných stropů je urychlit jejich montáž na stavbě. Ať už jde o žebírkové stropy sestávající z malých prvků, panely, spiroly nebo filigrány, jejich použití výrazně urychlí proces výstavby. To je důležitý faktor jak u stropních konstrukcí v rodinných domech, tak u větších vícepodlažních obytných nebo jiných budov. Kromě toho je zrychlení výstavby tohoto stavebního prvku atraktivní jak pro investory, kteří to pocítí zkrácením času výstavby své investice, tak pro zhotovitele, kteří mohou rychleji uzavřít následné etapy výstavby, v důsledku čehož mohou realizovat více zakázek pro své klienty.

Prefabrikované stropy.

V případě malých staveb se při použití žebírkových předpjatých stropů čas potřebný k realizaci stropu může zkrátit na 2 až 3 dny, v případě stropního systému RECTOLIGHT dokonce na více. Při použití systémů RECTOBETON nebo RECTOLIGHT ve vícepodlažních budovách může být doba potřebná k montáži stropu dokonce více než dvakrát kratší než u klasických železobetonových stropů. Prefabrikované stropy zkracují čas montáže, a to zejména díky úplnému vyloučení nebo snížení prací spojených s montáží na minimum (výztužné práce, montáž a demontáž bednění, podepření stropní konstrukce v menší míře, ...) Kromě toho se eliminací těchto úkonů při použití stropních systémů RECTOR sníží náklady spojené s nákupem nebo pronájmem bednění a montážních podpěr, a výrazně se sníží množství odpadu (odříznutá ocel, bednění, ...).

Výška stropní desky je obvykle od 16 cm do 33 cm. Rozpětí stropů díky použití předpjatých nosníků přesahují 7,8 m a samotný nosník se vyrábí až do délky 10,0 m.

Jednoduše.

Celá realizace samozřejmě probíhá v souladu s montážním návodem (kladečským plánem). Každý klient, investor nebo realizátor, který zvažuje použití žebírkových stropů RECTOR může počítat s bezplatně vypracovaným montážním návodem položení stropu vypracovaným na míru ve smyslu zaslané architektury objektu a snesenými požadavky (s přesně vypracovaným rozmístěním nosníků, montážních podpěr a výkazem dodatečných nákladů. Plán uložení stropu by měl být povinnou součástí každé realizace, zejména pokud bude stropní konstrukce vystavena větším zatížením, jako jsou například sloupy ze stolice krovu, akustické stěny, nadměrná lokální zatížení, zatížení zeminou v případě sklepů, ... Flexibilita projektování předpjatých stropů umožňuje navrhnout a zhotovit celý strop v rámci jednoho systému bez potřeby dodatečného vyztužení ve formě monolitických pásů nebo železobetonových nosníků.

Příslušenství k prefabrikovaným stropům.

Na rychlost a především jednoduchost montáže stropu má velký vliv nejen jeho typ a způsob jeho uložení, ale také možnost použití prefabrikovaného příslušenství (bednění věnců, překlady, průvlaky, ocelové výměny, závěsy, ...) V nabídce společnosti RECTOR najdeme mimo jiné i bednicí dílce věnců REKORD, které výrazně zjednoduší a urychlí realizaci bednění na nosných stěnách po obvodu stropu (bednění lze realizovat i jako oboustranné bednění věnce). Vyrobeno je z 35 mm silných desek z XPS, které se lepí lepicí PU-pěnou po vnějším okraji obvodových nosných stěn. Bednění zároveň slouží jako tepelná izolace věnce. Tento typ bednění má proto velký vliv i na zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště, díky čemuž se budovy stávají energeticky efektivnějšími.

Jakýkoliv prefabrikovaný prvek označovaný jako ztracené bednění eliminuje potřebu pracného bednění a rozebírání bednění nebo čištění a skladování prvků, které nám slouží jako bednění. A co je ekonomické? Mnozí lidé se domnívají, že „bednění pomocí desek nebo panelů nic nestojí". Nic nemůže být dál od pravdy. Nákup nebo pronájem samotného bednění, hřebíků, šroubů, jejich náročnější a pracnější montáž je poměrně vysokým nákladem. Nakonec tyto náklady nejsou nižší než náklady na jednodušší a rychlejší montáž ztraceného bednění.

Dalším prefabrikovaným prvkem výrazně zkracujícím čas montáže jsou prefabrikované ocelové výměny. Jedná se o výztuže, které se používají jen tehdy, když je ve stropě otvor (např. pro komín, schody, ...), který je širší než vzdálenost mezi dvěma sousedícími nosníky (cca 50 cm). V praxi je však vzácné, aby obytná budova takový komín nebo větrací šachtu neměla. I v tomto případě může zhotovitel takovou výztuž zhotovit na místě podle projektu nebo pokynů výrobce stropu – jednodušším a rychlejším řešením je koupě „výměny“ od dodavatele stropu. Úspora času a vyloučení možnosti udělat chybu při vyztužování takových výměn jsou dostatečnými argumenty pro použití tohoto typu prefabrikátu.

Prefabrikované předpjaté průvlaky.

V sortimentu výrobků společnosti RECTOR Slovakia naleznete také prefabrikované předpjaté průvlaky, které mohou úspěšně nahradit tradiční železobetonové nosníky. Výhody použití tohoto typu lehkých předpjatých nosníků jsou zřejmé:

 • zcela eliminujeme bednicí práce,
 • téměř úplně odpadá práce s výztuží v bednění,
 • výrazně snižujeme počet montážních podpěr pod průvlakem,
 • snížíme vyčnívající část průvlaku pod stropem jen na 7 cm.

Kromě toho jsou tyto nosníky navrženy s takovými rozměry a relativně nízkou hmotností, že jejich montáž se provádí bez použití těžké techniky. Jejich výhody jsou jednoznačné jak u malých individuálních staveb, tak u opakujících se developerských projektů, jako jsou řadové domy nebo více bytové budovy, kde s jejich použitím můžeme několikanásobně zkrátit dobu potřebnou k realizaci. Zmíněná skutečnost, že pod podhledem je vždy jen 7 cm předpjatého nosníku, umožňuje dosáhnout efektu jedné rovné stropní plochy na celém podlaží (např. při použití systému RECTOLIGHT a sníženého podhledu). V takových případech není nutné používat těžké, silně vyztužené a neekonomické monolitické stropy. Lehké předpjaté prefabrikované průvlaky se používají i jako náhrada železobetonových nosníků v takových částech budovy, jako jsou sklepy, terasy, předěly mezi obývacím pokojem a kuchyní, schodiště. Využití najdou i jako překlady nad garážovými dveřmi (světlost 480 cm).

Prefabrikované předpjaté překlady.

Posledním doplňkovým prefabrikátem jsou předpjaté překlady. Přestože se jedná o prvek, který se spojuje spíše se stěnami a jejich stavební technologií, mnozí výrobci stropů je přirozeně mají ve svém sortimentu. Není tomu jinak ani v případě předpjatých překladů RECTOR. Tyto překlady lze použít nad okenními a dveřními otvory v obvodových nosných stěnách, jakož i nad dveřními otvory v nenosných dělících příčkách. Nejdůležitější výhodou předpjatých překladů je, že jsou svým způsobem „okamžitě použitelné“. Překlady jsou lehké a snadno se uloží na stěny během jejich výstavby a jsou připraveny k položení další vrstvy zdiva. Není třeba je vylévat nebo plnit betonem, vyztužovat ani bednit. Zároveň jsou velmi lehkým prvkem, který zhotoviteli nezvyšuje náklady při jejich uložení (nákladné použití zdvihacích mechanismů).

Na závěr.

Když uvažujeme o výstavbě rodinného domu nebo menšího či většího developerského projektu, měli bychom důrazně zvážit použití prefabrikátů. Dnešní technologie umožňují použití prefabrikátů téměř všude. Ať už se jedná o malé nebo velké stavby, pro fabrikace výrazně zkrátí a zjednoduší proces výstavby budovy. Prefabrikované stropy poskytnou stavebníkovi i vyšší kvalitu materiálů, jistotu řešení či minimalizují možnost udělat chybu. Výrobci se navíc předbíhají v nabídce příslušenství, aby minimalizovali dodatečné práce na stavbě. Množství a konkurenceschopnost prefabrikovaných řešení kterou s sebou přinášejí je činí ekonomicky velmi atraktivními.

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

 • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
 • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
 • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
 • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
 • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
 • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
 • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
 • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube