RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

VÝHODY PREFABRIKOVANÝCH STROPŮ

Domů » VADEMECUM » VÝHODY PREFABRIKOVANÝCH STROPŮ

velikost textu: A | A | A

Výhody prefabrikovaných podlah v stavebnictví.

Rychleji, levněji a zároveň bez ústupků na kvalitě – tak by se daly ve zkratce popsat požadavky, které klade moderní stavebnictví na dodavatele technologií včetně prefabrikátů. Stropy RECTOR jsou příkladem toho, jak přesně lze tato očekávání splnit. Ohlasy investorů na výhody tohoto řešení jsou jednoznačné: jedná se o rychlý a cenově výhodný způsob realizace podlahy, který v mnoha ohledech nechává tradiční těžký železobeton daleko za sebou.

Jsou těžké monolitické železobetonové podlahy přežitkem? Bylo by jistě přehnané tvrdit, že ano, ale potíže při hledání dodavatelů, kteří by se do takového úkolu pustili, jsou jistě velmi významné a jak lakmusový papírek ukazují, jakým směrem se stavebnictví ubírá. Před našima očima se stavebnictví profesionalizuje rychlostí blesku, a to jak z hlediska kvality a výkonnosti řešení a technologií uváděných na trh, tak z hlediska optimalizace pracovní doby a nákladů. V tomto ohledu se investoři, kteří stojí před úkolem postavit nebo vyměnit strop, shodují v názoru – stropy RECTOR přesně splňují výzvy dnešní doby. Rychlá ruční montáž, velké rozpětí nosníků, minimalizovaná spotřeba oceli a betonu a v neposlední řadě žádné trhliny nebo "nežádané průhyby" během používání - to jsou parametry, které dělají stále častěji z prefabrikovaných betonových stropů nejen alternativu k železobetonu, ale ekonomické řešení se kterým je třeba počítat.

Čas jsou peníze...

Je samozřejmé, že čím dříve je stavba (byty, komerční prostory, obchodní a skladovací prostory, atd.) dokončena, tím více peněz ušetří stavebník, který se může spíše nastěhovat nebo v případě komerčních prostor začít vydělávat. Rychlý čas realizace však přináší i další úspory, neboť každý den nasazení stavebního týmu je třeba zaplatit. Pokud zohledníme tato kritéria, pak je tvrzení, že čas jsou peníze, naprosto správné a snadno se promítne do úspor. Investoři a především realizátoři staveb si stropy RECTOR shodně pochvalují: dají se montovat velmi rychle – výrazně rychleji než železobetonové stropy. Rychlý postup prací umožňuje i použití dalších prefabrikovaných prvků, jako jsou překlady, průvlaky a ztracená bednění věnce, čímž odpadá potřeba pracného bednění. Výsledkem je, že na malých stavbách se realizace předpjaté betonové desky může dokončit za 2 až 3 dny.

Kromě úspory mzdových nákladů má samotný materiál pozitivní vliv i na celkové investiční náklady. Stropy RECTOR v jakékoli variantě (ať už je to RECTOLIGHT ve formě ztraceného bednění nebo RECTOBETON se stropními vložkami z betonu) budou levnější než železobetonová monolitická konstrukce. Je to způsobeno ve stejné míře cenou samotných materiálů (především drahé oceli používané v monolitických stropech), jakož i výrazným snížením nebo dokonce úplným odstraněním kroků a materiálů potřebných pro vázání armatury, bednění, podepření stropu během montáže a v neposlední řadě při demontáži bednění.

Jednodušší technologie - méně chyb.

Velkou výhodou prefabrikovaných stropů RECTOR je snadná montáž. K položení stropu a k němu dostupného příslušenství není nutná těžká technika ani specializované montážní čety, což je jeden z největších (při vysoké ceně) problémů spojených s monolitickými železobetonovými konstrukcemi. Realizace stropů RECTOBETON a RECTOLIGHT se v podstatě uzavírá v několika krocích. Prvním krokem je uložení předpjatých stropních nosníků na nosné zdivo a realizace montážních podpěr, po kterých následuje uložení stropních vložek určených pro konkrétní systém. Po vyztužení stropu síťovinou spolu dodatečnou ocelovou výztuží, položení výztuže věnce a realizaci bednění věnce, můžeme začít s betonáží stropu. Kromě toho společnost RECTOR nabízí širokou škálu prefabrikátů, které práci ještě více usnadňují a urychlují. Patří k nim prefabrikované předpjaté nosné překlady, prefabrikované předpjaté nosné průvlaky, ztracené bednění věnce REKORD, ocelové výměny a závěsy pro montáž podhledů.

Důležité je, že zhotovitel nemusí sám počítat, kde a jak mají být nosníky nebo podpěry umístěny. Pracovníci společnosti RECTOR připraví montážní návody – plány uložení stropu, které přesně a do detailu definují uspořádání konstrukce. Samozřejmou součástí je výkaz všech potřebných materiálů pro realizaci stropní desky, což výrazně zjednodušuje realizaci a to i u těch nejnáročnějších projektů, které vyžadují například zohlednění vyšších zatížení nebo požární odolnosti či akustických parametrů.

Komfort investora.

Zatímco za minulého režimu jsme byli zvyklí na malé a stísněné místnosti, dnes jsou stále oblíbenější otevřené a velké prostory. U prefabrikovaných stropů s příhradovými nosníky je obvykle možné dosáhnout rozpětí až 6,0 m, což si vynucuje postavení většího počtu stěn. Řešením tohoto problému je technologie předpjatého betonu, která umožňuje vyrobit nosníky dlouhé až 10,0 m (u systému RECTOBETON) nebo až 8,5 m (u systému RECTOLIGHT). To poskytuje mnohem větší konstrukční možnosti a větší volnost při uspořádání dělících stěn.

Pro investora je důležitým argumentem pro dobrou pověst stropů RECTOR i eliminování trhlin a nechtěných průhybů. To je možné díky vysoké tuhosti předpjatých nosníků použitých v systémech RECTOBETON a RECTOLIGHT. Protože jsou v nadbetonávce uloženy kari sítě, která nahrazují dělící žebra, bodové zatížení se přenáší na větší plochu stropu – takže těžké příčky nebo sloupku ze stolice krovu mohou být podepřeny přímo na stropě.

Prefabrikované stropy RECTOR jsou doslova „řešením pro moderní stavebnictví 21. století“. Použití předpjatých nosníků v systémech nabízených výrobcem (RECTOBETON a RECTOLIGHT) způsobilo revoluci kromě domácího francouzského trhu také na trhu belgickém, polském, slovenském a samozřejmě našem, českém. Na těchto trzích RECTOR již dlouhá léta nahrazuje nejen železobetonové (monolitické) stropy, ale také panelové stropy, spiroly a filigránové stropy. RECTOR je zdravou konkurencí pro jiné skládané stropy s příhradovými i předpjatými nosníky a díky použité technologii a kvalitě se mu úspěšně daří získávat stále větší podíl v tomto segmentu stavebnictví. Děkujeme Vám!

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube