RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

STROPY PRO DEVELOPERY

Domů » VADEMECUM » STROPY PRO DEVELOPERY

velikost textu: A | A | A

Strop je důležitým prvkem konstrukce budovy a nejčastěji se typ stropu odsouhlasuje již ve stadiu projektování. Kromě samotné funkčnosti, designu a vysoké kvality musí být toto řešení zároveň i cenově atraktivní.

Osvědčené řešení.

Žebírkové (skládané) předpjaté stropy RECTOR jsou na českém trhu dostupné od roku 2011. Od té doby se staly neodmyslitelnou součástí stavebního trhu a používají se nejen v rodinných a vícegeneračních bytových domech, ale i ve veřejných budovách, garážích, terasách, ... V současnosti jsou stropy RECTOR dodávány na více než 1100 staveb ročně. Použití předpjatého nosníku nám umožnilo vytvořit zajímavý systém, který je výhodnou alternativou k jiným stropům (železobetonovým, filigránovým, skládaným nebo spirolům). Malorozměrové a lehké elementy usnadňují montáž a umožňují instalaci i na jiná než pravoúhlá stropní pole.

Bez průhybů a prasklin.

Použitím technologie předpjatého betonu se odstranily nevýhody systémů s příhradovými nosníky, včetně možnosti vzniku trhlin. Předpjaté nosníky „RS“ zaručují vysokou tuhost s minimálním průhybem stropu a kari sítě uložené v nadbetonávce nahrazují „dělící žebra“ a umožňují přenos bodového zatížení na větší plochu stropu. Těžké dělící stěny nebo sloupky konstrukce krovu mohou tedy spočívat přímo na stropě. Na rozdíl od železobetonových stropů, stropy RECTOR v důsledku předpětí betonu začínají „pracovat“ mnohem dříve a malé průhyby vznikají později než u stropů železobetonových.

RectobetonRectobeton

Jednoduchá a rychlá montáž.

Nízká hmotnost nosníků (16-21 kg/bm) a stropních vložek (13-20 kg/ks) znamená, že tyto stropy lze montovat ručně a ve většině případů bez neustálého používání těžké zvedací techniky. Na velkých, vícepatrových staveništích vybavených jeřábem je montáž ještě rychlejší. Nosníky lze vykládat na nosné zdivo přímo z ložné plochy nákladního auta.

Belka RectorBelka Rector

Vysoká kvalita.

Na výrobu předpjatých nosníků se používá beton třídy C50/60. Ve skutečnosti vzorky betonu dosahují parametru C70/85, který ve srovnání s nejběžněji používaným betonem na stavbách C20/25 dává cca 3-krát větší pevnost v tlaku. Nosník je předpjatý ocelovými lany o pevnosti 2060 MPa, což také dává cca 4-krát větší pevnost v tahu v porovnání se standardní betonářskou ocelí (500 MPa). Výsledkem spojení obou materiálů spolu s vysokými standardy výroby je produkt, který dokonale zapadá k moderním technologiím, které splní a uspokojí požadavky náročných investorů.

Výhody předpjatého betonu.

Předpínání betonu je metoda, která je známá již desetiletí a jejími hlavními výhodami jsou:

 • možnost provedení lehčí konstrukce (nižší stropy, menší spotřeba betonu),
 • snížení průhybů (stropy jsou navrženy pro průhyby L/500, ne L/250),
 • schopnost přenášet těžká břemena (nižší spotřeba oceli s vyšší nosností konstrukce),
 • relativně nízká cena v porovnání s monolitickým stropem,
 • vysoká odolnost vůči vnějším faktorům (kvalitní beton),
 • prvky vyrobené z betonu vysoké kvality jsou lehké, což usnadňuje jejich montáž (kvalitní beton a výroba v ocelových formách umožňují zmenšit průřez prvku, což má přímý vliv na nižší hmotnost prefabrikovaného prvku).

Úspory:

Relativně nízká cena realizace u předpjatých betonových stropů v porovnání s železobetonovými stropy je způsobena nižší spotřebou na materiál:

 • nižší spotřeba betonu: při výšce stropu 20 cm je v případě železobetonového stropu zapotřebí 200 litrů betonové směsi na 1 m2 stropu. U prefabrikovaného stropu bude potřeba betonu přibližně 70 l/m2,
 • nižší spotřeba oceli: v případě železobetonového stropu se na 1 m2 stropu použije 15 až 25 kg armovací oceli, naproti tomu u stropů RECTOR se použijí jen cca 3 až 4 kg oceli na jeden m2,
 • méně montážních podpěr: vysoká tuhost nosníků umožňuje méně montážních podpěr ve fázi montáže (v místnostech do rozponu 4,5 m většinou stačí 1 podpěra a při větších rozponech max. 2 montážní podpěry),
 • bednění představuje náklady na dopravu, logistiku na stavbě, samotný materiál a práci. Železobetonový strop vyžaduje použití bednění na celé ploše. Prefabrikované stropy nahrazují časově náročné a často i velmi drahé bednění. Dokonce i zóny vyžadující dodatečné vyztužení (balkonová zóna, snížená zóna při napojení ramene schodiště nebo snížené zóny v místech kde jsou na stropě položeny sloupky z konstrukce krovu) jsou realizovány pomocí nízkých stropních vložek, které slouží jako ztracené bednění. V případě, že použijeme i ztracené bednění věnce REKORD, prakticky eliminujeme bednění na stavbě.

Rychlost montáže.

Doba montáže stropu RECTOBETON je přibližně 1,35 normohodiny/1 m2 a je přibližně dvakrát rychlejší než montáž železobetonového stropu (2,7 normohodiny/1 m2). Výběrem stropu RECTOLIGHT lze strop postavit ještě rychleji (0,65 normohodiny/1 m2), protože jeden panel (cca 6 kg) nahradí až 6 betonových tvárnic (cca do 120 kg/6 ks).

Technická pomoc.

Všechny změny na stavbě jsou průběžně konzultovány a zohledněny v projektu i těsně před dodávkou stropů. Malé změny provedené ve fázi montáže (např. umístění a rozměry otvorů) lze upravit při rozkládání stropních nosníků. V „Příručce pro realizátory“ podrobně vysvětlujeme jednotlivé fáze montáže a naši techničtí a obchodní poradci často dělají školení i přímo na stavbě. Každý navržený strop RECTOR má své individuální číslo, takže pokud máte nějaké dotazy přímo související se samotným projektem, můžete zavolat do projekční kanceláře RECTOR, kde Vám s radostí poradíme.

Příčky a jejich svobodné umístění.

Ve fázi projektování se rozhoduje o hmotnosti dělících stěn (příček) a o jejich umístění. V případě bytových domů a nejběžnějších dělících stěn (keramika, pórobeton nebo silikát v tloušťce do 80 mm) investoři většinou žádají možnost libovolného uspořádání interiéru s možností pozdější změny uspořádání příček. Ve fázi návrhu proto při projektování stropů RECTOR uvažujeme o tzv. plošném zatížení dělících stěn na stropě, které nám umožňuje kdykoli změnit jejich umístění za předpokladu dodržení vypočítaného zatížení.

Předvídatelná cena stropu.

Vzhledem k nízké spotřebě betonu a oceli jsou již v době vypracování cenové nabídky na strop RECTOR známy celkové náklady. Tyto sumarizujeme vždy po dokončení každého projektu (cenová nabídka na stropní nosníky a stropní vložky + výkaz dodatečných nákladů na 1 m2 stropu). Na základě seznamu materiálů a přesné spotřeby betonu a oceli v daném projektu umíme poměrně přesně stanovit celkové náklady na realizaci.

Možnost změny stropu.

Nic vám nebrání ve výměně stropu ani ve stadiu, kdy jste již s výstavbou začali. Projekční kancelář RECTOR, která má k dispozici směrnice pro projektování (zatížení, geometrie, akustika, požární odolnost, ...), vybere strop RECTOR, který je „šitý na míru“ na základě platných norem a Vašich požadavků. Často se stává, že zákazník, který začal s výstavbou, má problém s koupí stropu, který má v projektu – jakýkoliv strop vhodný pro náš systém umíme přepočítat a nahradit v termínu od 3 do 14 dnů.

Dostupnost materiálu na skladech RECTOR.

Stropní nosníky RECTOR máme na našich skladech a v převážné míře jsou dostupné ihned (od 1,0 do 6,5 m jsou nosníky skladem, od 6,6 do 10,0 m cca do 10-14 dnů od závazné objednávky). Stropní vložky RECTOBETON, ztracené bednění RECTOLIGHT, bednění věnce REKORD, prefabrikované předpjaté průvlaky PPR, prefabrikované předpjaté překlady PLX, ocelové výměny od 800 – 1200 mm i závěsy RECTOLIGHT jsou dostupné na skladech k okamžitému odběru.

Na závěr.

Stropy RECTOR mají v Evropě dlouhou tradici a úspěšně se používají již téměř 65 let. Rostoucí zájem o prefabrikaci, která urychluje proces výstavby a zaručuje vysoké užitné vlastnosti na mnoho desítek let znamená, že více než 7 milionů lidí v celé Evropě nyní chodí po stropech RECTOR. Technologie předpjatého betonu v malorozměrových prefabrikátech umožňuje ruční montáž na malých i velkých stavbách. Stropy RECTOR jsou častou volbou nejen v rodinných nebo řadových domech, ale také v bytových domech s výškou od 6 do 8 podlaží.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

 • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
 • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
 • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
 • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
 • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
 • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
 • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
 • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube