RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PRO A PROTI SKLÁDANÝM STROPŮM

Domů » VADEMECUM » PRO A PROTI SKLÁDANÝM STROPŮM

velikost textu: A | A | A

Každý typ stropu, ať už je odlitý přímo na stavbě (monolitický strop) nebo je prefabrikovaný, má své argumenty a protiargumenty pro použití na konkrétní stavbě. Podívejme se tedy blíže na argumenty ve prospěch a neprospěch daného řešení.

ARGUMENTY PRO POUŽITÍ SKLÁDANÉHO STROPU:

1. Rychlá a snadná manuální montáž

Za velkou oblibou žebírkových (dále také skládaných, prefabrikovaných anebo miako) stropů stojí zejména jejich jednoduchá a rychlá montáž. Čas potřebný ke zhotovení 1 m2 stropu RECTOBETON je přibližně 1,35 Normohodiny/1 m2. Stejnou plochu stropu lze zrealizovat ještě rychleji při použití stropního systému RECTOLIGHT, kde nám realizace 1 m2 zabere jen 0,65 Normohodiny. Obecně řečeno, skládané stropy montujeme v průměru 2x rychleji než monolitické železobetonové stropy odlité přímo na stavbě.

2. Předpjatý nosník

Technologie „předpjatého“ betonu udělala z žebírkových stropů velmi pevný konstrukční prvek, který umožňuje navrhovat a realizovat stropy s většími rozpony a vyšší únosností. Jednou z největších výhod je především skutečnost, že stropy při používání „nepraskají a nevytvářejí se v nich trhliny“.

3. Bez potřeby použití těžkých zdvihacích zařízení

Stropní nosníky mají hmotnost přibližně 16-21 kg/bm. Díky nízké hmotnosti prefabrikátů lze téměř všechny typy nosníků montovat ručně, například bez jeřábu. V případě výstavby rodinných domů se dodávky prefabrikátů uskutečňují zpravidla mnohem dříve než je předpokládaná montáž stropu. Montážní práce nezávisí tedy na dodací lhůtě ani na dostupnosti těžké stavební techniky, která má mnohdy problém dostat se jednoduše na místo realizace.

Betonové stropní vložky (11-20 kg/kus), ztracené bednění RECTOLIGHT (4,9-7,7 kg/kus) nebo ztracené bednění RECTOPLAST (2,70 kg/kus) se instalují ručně. Během vykládky je dobré zajistit, aby byly palety s materiálem rozestaveny uvnitř budovy nebo co nejblíže místu realizace, abychom zbytečně neztráceli čas na přesuny materiálu.

Předpjaté prefabrikované překlady PLX (19,6 kg/bm) nebo předpjaté prefabrikované průvlaky PPR (21 kg/bm) jsou také relativně lehké a nevyžadují použití těžké zvedací techniky.

4. Vysoká popularita skládaných stropů

Žebírkové stropy patří k nejčastěji používaným prefabrikovaným stropům v České republice. Prakticky každý realizátor se musel minimálně jednou setkat s tímto typem stropů. Řešení se liší materiály a různými typy nosníků, princip montáže je však podobný, takže realizátoři nemají s jejich montáží problém.

5. Různé výšky stropů

Široká škála stropních výplní umožňuje navrhovat stropy od výšky 16 cm do výšky 34 cm v násobcích po 1 cm. Díky tomu mohou být stropy ekonomicky výhodné a přizpůsobené téměř jakémukoli designu. Chceme-li snížit výšku stropu, můžeme zvolit pevnější nosníky nebo zvýšit jejich počet tak, aby byl strop ještě tenčí při zachování stejné únosnosti a rozpětí.

6. Isokorby a snížené zóny

Zóny se sníženými stropními vložkami nebo sníženým ztraceným bedněním se používají mimo jiné i pro tradičně konstruované balkony (konzoly) nebo stále častěji balkony s tepelně izolačními spojkami, které nazýváme „Isokorby“. Nízké stropní „výplně“ umožňují správnou instalaci „Isokorbů“ a eliminují potřebu bednění. Největší výhodou samozřejmě kromě nižších tepelných ztrát je malá tloušťka desky, kterou není třeba zateplovat jako u tradičních řešení.

7. Nižší spotřeba oceli

Stropní nosníky mají svoji vlastní výztuž a samotné nevyžadují dodatečné vyztužení. Pro správnou realizaci samotného stropu je však velmi důležitá dodatečná výztuž (výztuž nad podpěrami a kari síť). Kari sítě nahrazují dělící žebra a rozdělují bodové síly na větší plochu, díky čemuž strop "pracuje" rovnoměrně a výztuž nad podpěrami v nadbetonávce odpovídá za přenos tahových sil.

Celková spotřeba oceli, kromě výztuží věnce, které se vyskytují u všech typů betonových stropů, je nejčastěji od 3 do 4 kg na 1 m2 stropu. Je to velmi malá spotřeba vzhledem k tomu, že monolitické nebo filigránové stropy vyžadují cca 15-20 kg oceli na 1 m2 stropu.

8. Nižší spotřeba betonu

Spotřeba betonu závisí zejména na výšce stropní výplně, výšce nadbetonávky a počtu nosníků ve stropním žebru. Nejnižší stropy vysoké 16 cm vyžadují jen cca 50 litrů betonu na 1 m2 stropu. Pro srovnání, železobetonové stropy o tloušťce 18 cm vyžadují až 180 l betonu na 1 m2 stropu.

9. Nižší náklady na realizaci

Vzhledem k nižší spotřebě materiálu (betonu a oceli), krátké době výstavby a nižší ceně prefabrikovaných prvků, jsou prefabrikovaná řešení cenově velmi konkurenceschopná v porovnání s jinými konstrukčními řešeními.

10. Menší náchylnost na cenové výkyvy materiálových vstupů

Konečnou cenu monolitických železobetonových stropů do značné míry ovlivňují měnící se ceny oceli, dřeva, překližky, OSB desek a podobně. Náklady na zhotovení takového stropu mohou v závislosti na sezóně a aktuálních cenách krátkodobě kolísat až do několika desítek procent. V případě žebírkových stropů, které jsou lehčí a při jejich montáži vyžadují několikanásobně nižší spotřebu betonu a oceli, mají cenové výkyvy základních materiálů mnohem menší vliv na konečnou cenu konstrukce stropu.

11. Zboží okamžitě k dispozici – SKLADEM

Výroba stropních nosníků a stropních výplní probíhá kontinuálně. Sklady disponují adekvátními zásobami prefabrikátů, aby bylo možné zboží dopravit na stavbu velmi rychle. Velkou výhodou žebírkových stropů je jejich dostupnost, což je patrné zejména během vrcholící stavební sezóny. Čekací doba na velké prefabrikáty (spiroll a filigrán) se často prodlužuje na několik měsíců, přičemž předpjaté nosníky jsou nejčastěji dostupné okamžitě po objednávce.

12. Možné změny v průběhu výstavby

Během výstavby dojde často ke změnám, které vyžadují rychlé přizpůsobení se nové situaci (například změna rozměrů stavby při rekonstrukcích objektů). U žebírkového stropu je změna otázkou rychlého přepočtu, u jiných velkých deskových konstrukcí se však výrazně obtížněji vypořádá stavebník nebo výrobce se změnou, která nastala a byla později odhalena.

13. Menší počet montážních podpěr (MP) při betonáži, nebo i bez MP

Pevný a únosný předpjatý nosník omezuje počet montážních podpěr potřebných pro správnou realizaci stropu. Ve srovnání s monolitem může být úspora na menším počtu podpěr až 40 – 60 %. Do rozpětí 2 metrů (např. chodby) se stropy většinou nepodpírají, od rozpětí 2,1 do 4,5 m stačí 1 řada podpěr a při rozpětí nad 4,5 m maximálně 2 montážní podpěry.

Bez použití montážních podpěr lze realizovat stropy s rozpětím do 5,2 m u systému RECTOBETON a cca 5,6 m u systémů RECTOLIGHT a RECTOPLAST. Za tímto účelem se ve fázi projektování vyberou „tzv. „speciální nosníky“, které vyrábí RECTOR na zakázku cca do 14 dnů od závazné objednávky.

 

14. Velká rozpětí

Předepjatý nosník díky svým vlastnostem umožňuje montáž stropů do světlosti až 9,80 m. Lehké stropní výplně odlehčí strop, takže i při větších rozponech je zachována přiměřená únosnost.

15. Vysoká únosnost předpjatých stropů

Díky použití technologie „předpjatých nosníků“ lze získat vyšší únosnost stropů a bodové zatížení, například od sloupků z krovu lze snadno přenést pomocí zvýšeného počtu nosníků, čímž odpadá nutnost realizace monolitických prvků (průvlaků, ...).

16. Nízká hmotnost

Nízká hmotnost skládaných stropů se přímo promítá do snížení hmotnosti celé stavby. V porovnání se stavbou se železobetonovými (monolitickými) stropy platí, že čím vyšší je stavba, tím větší jsou finanční rozdíly. Lehčí stavební konstrukce znamená také menší průřezy nosníků, sloupů a základových pásů, čímž vznikají další úspory vyplývající z nižší spotřeby betonu a oceli. V případě nástavby dalších podlaží nad již existující budovou se upřednostňují vždy snazší řešení s menším zatížením stávajících základů.

17. Svoboda v rozmístění dělících příček

Stropy v bytových nájemních domech jsou nejčastěji navrženy pro jakékoli rozmístění vnitřních dělících nenosných příček. Uživatelé si tak mohou zvolit individuální uspořádání příček, nebo jej umí bez problémů změnit během používání. Toto řešení ocení nejen samotní uživatelé, ale také developeři, kteří mají jistotu, že strop bude splňovat všechny konstrukční požadavky. Řešení s plošným zatížením stropu určitým druhem příček však nemusí být finančně nejvýhodnějším řešením.

18. Větší řád na stavbě, ...

Při montáži žebírkových stropů se nepoužívá bednění, které je nutno před a po jeho použití očistit. Prefabrikované prvky (nosníky, stropní vložky a ztracené bednění) lze řezat a prvky lze využít téměř na 100%.

Jakékoliv další prvky (balkonové snížené zóny, schodišťové zóny, nosníky skryté v tloušťce stropu) jsou prakticky 100% nahrazeny prefabrikáty jako ztracené bednění. Mnohem menší počet montážních podpěr usnadňuje pohyb pod stropem při jeho montáži. Pokud se ještě použije doplňkové bednění věnce REKORD z extrudovaného polystyrenu (XPS), po demontáži podpěr je strop hotový. Není více třeba demontovat bednění než u monolitu a okraje stropu jsou rovné (v případě špatně provedeného bednění věnce deskovým bedněním se stává, že hrana stropu není rovná a vyžaduje následné dodatečné opracování).

 

19. Stropy bez prasklin a nadměrných průhybů

Předpjatý nosník a kari sítě v nadbetonávce dělají strop velmi tuhým. Navrhovaný průhyb je obvykle na úrovni nepřesahující 1/500 rozpětí stropu (2 mm na 1 běžný metr). Díky kari síti není třeba realizovat dělící žebra a bodové zatížení je rovnoměrně rozloženo na velkou plochu stropu. Ve skutečnosti jsou průhyby menší, než jsou navrženy. Stropy s předpjatými nosníky nepraskají a z tohoto důvodu se v bytových domech jako alternativa k železobetonovým stropům stále více využívají řešení využívající předpjaté nosníky.

20. Požární odolnost stropů

Velmi široká škála dosažitelné požární odolnosti (až REI 240) umožňuje volnost při navrhování a použití stropů v budovách se zvýšenými požadavky souvisejícími s požární odolností.

21. Akustika

Zkoušky žebírkových stropů RECTOR včetně jejich realizace finálních vrstev ukázaly, že při minimální výšce stropu 20 cm jsou splněny všechny požadované akustické parametry. Největší vliv na zlepšení akustiky má celková hmota stropu a materiály použité pro jeho konečnou úpravu.

22. Projektová kancelář RECTOR

Tým zkušených projektantů RECTOR vám poskytne podporu od fáze konceptu až po detailní návrh stropu. Pomocí našeho programu EURYDICE umíme rychle a precizně navrhnout stropní systém ve smyslu Vašich individuálních potřeb. Každý strop RECTOR, i ten nejmenší, má přiděleno své individuální číslo – tzv. LP číslo projektu, které umíme rychle dohledat. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit přímo na naše projektanty nebo obchodní zástupce telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

23. Podklady pro projektanty a realizátory

Všechny příručky a instruktážní videa jsou dostupné na naší webové stránce.

24. Co může ovlivnit naše rozhodnutí a výběr jiného typu stropu

Neexistuje takzvané ideální řešení, které by bylo dokonalé a nejlepší v každém ohledu. Na trhu tedy najdeme několik desítek druhů stropů a téměř každý jeden z nich bude v něčem vyčnívat z konkurence. Tímto rozlišovacím znakem může být druh materiálu (dřevo, ocel, beton), způsob montáže (ruční, pomocí jeřábu), samotný projekt stavby (výlučně na monolit,...), přístup na stavbu, rozpětí stropu, nebo v konečném důsledku cena. Pokud mluvíme o ceně, je důležité zvážit, kolik nás bude stát 1 m2 hotového stropu. Koupit levnější nosníky a stropní výplně mnohdy neznamená lepší výslednou cenu stropu. Zvažme tedy, která řešení budou tou nejlepší volbou pro nás.

25. Složitější konstrukční systémy (obousměrná výztuž)

Žebírkové (skládané, nebo i miako) stropy jsou vyztuženy v jednom směru, proto vyžadují oporu na protilehlých nosných stěnách nebo průvlacích (překladech,...) a velmi dobře fungují v jednoduše projektovaných budovách. V případě složité geometrie (velké schodišťové otvory, dlouhé konzoly, na kterých se zdí, ...) vyžaduje konstrukční systém obousměrnou výztuž, tedy podepření na všech stěnách po obvodu místnosti.

26. Rozpětí nad 9,80 m

Maximální délka stropních nosníků RECTOR je 10 m pro maximální světlost místnosti 9,80 m, což je značná délka pro výšku nosníku pouhých 13 cm. Pokud však máme budovy s většími rozpětími, navíc vyžadujícími přenos velmi těžkých břemen, měli bychom hledat jiná konstrukční řešení jako například velkorozměrné prefabrikáty.

27. Stropy pro vysoká zatížení (bazény, parkoviště,...)

Jako železobetonové (monolitické) nebo předpjaté velkoplošné (spiroll) se nejčastěji navrhují stavby s velmi vysokým zatížením, jako jsou například bazény, těžké sklady nebo stropy, po kterých se mohou pohybovat vozidla.

28. Nevhodné podmínky pro zakládání staveb

Na zamokřených pozemcích, kde je vysoké riziko nerovnoměrného sedání stavby, se stropy a dokonce i stěny nejčastěji navrhují jako železobetonové. Toto řešení zajišťuje velmi vysokou tuhost celé konstrukce a omezuje trhliny způsobené „sedáním stavby“.

29. Dřevostavby

Zatímco stropy lze založit například na ocelové konstrukci, v případě dřevostavby nelze použít betonové stropy. Také strop RECTOLIGHT, který připomíná dřevěné prvky, vyžaduje zděnou nebo ocelovou konstrukci.

30. Montáž stropu bez podpěr během betonáže

Bez použití montážních podpěr lze realizovat stropy s rozpětím do 5,2 m u systému RECTOBETON a cca 5,6 m u systémů RECTOLIGHT a RECTOPLAST. Za tímto účelem se ve fázi projektování vyberou „tzv. „speciální nosníky“, které vyrábí RECTOR na zakázku cca do 14 dnů od závazné objednávky.

31. Průkopníci rychlého stavění

Prefabrikace se může týkat nejen jednotlivých konstrukčních prvků, ale také celých stavebních celků, jako jsou stěny a stropy. Takové konstrukce lze připravit v prefabrikátech, do kterých jsou předem osazena i fasádní okna a pomocí těžké techniky se na stavbu umisťují hotové prvky. Výstavba takové stavby se dá zkrátit na několik týdnů, ale je třeba pamatovat na to, že příprava a práce v montážních halách začínají několik měsíců předem.

32. Vyhodnocení na závěr

Převaha argumentů ve prospěch technologie skládaných stropů jen potvrzuje jejich univerzálnost a jednoduchost. Jsou samozřejmě stavby, kde se při výběru stropu nebude brát ohled na toto řešení. Ve většině případů jsou však technické parametry a dosažitelné rozpony dostatečné pro správný návrh a realizaci stropu.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube