RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

PREFABRIKOVANÝ STROP NEBO MONOLIT

Domů » VADEMECUM » PREFABRIKOVANÝ STROP NEBO MONOLIT

velikost textu: A | A | A

Prefabrikovaný strop nebo monolit?

Výstavba tradičního železobetonového stropu je nejen finančně nákladná, ale i náročná a proto je problém najít kvalifikované odborníky, kteří by se takového úkolu ujali. Výbornou alternativou železobetonového stropu (monolitu) je prefabrikovaný, žebrový strop. Díky manuální montáži lze všechny práce provést mnohem rychleji a levněji, protože není nutná těžká zvedací technika. Tím však výhody tohoto typu stropu nekončí.

Stropy jednotlivých podlaží jsou důležitým prvkem každé stavby a neodpovídají jen za oddělení jednotlivých podlaží od sebe. Jejich úkolem je také přenášet zatížení a ztužovat konstrukci v horizontálním směru, chránit jednotlivá podlaží před hlukem, přenosem tepla a vodní páry, jakož i před šířením požáru. Monolitické (železobetonové) stropy plní všechny tyto úkoly dobře, ale pro skutečnost, že se zhotovují výlučně na stavbě a řešení je náročné, pracné a technologicky složité na realizaci, se stále více hledají alternativy, jak je nahradit. Impulsem pro volbu jiných řešení než železobetonových je i jejich vysoká cena, která se rovná složitosti tohoto typu konstrukce, nákladů na samotný materiál (především ocel) a potřebu těžkých a drahých zdvihacích zařízení.

 „Není divu, že prefabrikované předpjaté betonové stropy získávají stále více na popularitě. Na rozdíl od železobetonových stropů i prefabrikovaných betonových stropů s příhradovými nosníky se předpjaté betonové stropy velmi snadno skladují, přepravují, montují bez použití drahých zdvihacích mechanismů i lépe povrchově upravují" říká Ing. Róbert Rybář ze společnosti RECTOR ČR, která je výrobcem a dodavatelem stropních systémů RECTOR (Rectobeton a RECTOLIGHT) a jiných prefabrikátů (překlady, průvlaky, ztracené bednění věnce, …).

 

Skládané stropy ve dvou verzích.

Společnost RECTOR nabízí stropní systémy ve dvou verzích. První jsou stropy z předpjatých betonových stropních nosníků, které se vyrábějí od 1,0 do 10,0 m v násobcích po 10 cm (montáž bez podpěr během betonáže při použití speciálních nosníků je možná cca do světlosti 5,5 metru) a betonových stropních vložek pod názvem RECTOBETON. Výška stropu v tomto systému se pohybuje od 16 do 34 cm a výška stropních vložek od 8 do 25 cm. K dispozici je také příslušenství - prefabrikované ocelové výměny, předpjaté nosné překlady a průvlaky, bednění věnce i závěsy pro montáž podhledů. Celý systém umožňuje rychlou a efektivní výstavbu stropů v novostavbách i rekonstrukcích rodinných, bytových a administrativních budov, zdravotnických zařízení, škol, skladů, obchodních, servisních a jiných objektů. Stropy RECTOBETON poskytují vynikající zvukovou izolaci a jsou ohnivzdorné, což potvrzují i testy provedené Výzkumným ústavem stavebním.

Druhou verzí jsou stropy z předpjatých betonových stropních nosníků a ztraceného bednění pod názvem RECTOLIGHT. Stropy RECTOLIGHT mají nižší hmotnost než stropy RECTOBETON díky použití lehkých pod vysokým tlakem lisovaných ztracených bednění ze dřeva. Lze z nich zhotovit stropy s rozpětím do 8,5 m (montáž bez podpěr během betonáže je možná za určitých podmínek až do světlosti 5,6 m). Výška stropu v tomto systému se pohybuje od 16 do 30 cm, díky čemuž jsou vhodné pro novostavby, rekonstrukce a nástavby rodinných a bytových domů, jakož i pro rekonstrukce stropů v historických budovách. Do ztraceného bednění RECTOLIGT lze pomocí jednoduchých nástrojů vyříznout otvory různých tvarů, dílce se snadno řežou a výborně se s nimi manipuluje ve stísněných prostorách. „RECTOLIGHT lze velmi snadno přizpůsobit i těm nejkomplikovanějším projektům,“ říká Ing. Róbert Rybár ze společnosti RECTOR ČR.

I v tomto systému se používají kari sítě, které nahrazují potřebu dělících žeber, čímž se proces výstavby stropu výrazně usnadňuje, zrychluje a zlevňuje. Nejsou potřeba distanční podložky pro vymezení krytí sítě v nadbetonávce, protože jsou integrovány ve ztraceném bednění jako jeho součást.

 

 

Co ještě činí z žebrových (skládaných) stropů stále oblíbenější volbu oproti monolitickým železobetonovým konstrukcím?

Samozřejmě, k dispozici je také široký sortiment doplňkového příslušenství, které je pro stavební realizační týmy velkou pomocí. Do této skupiny patří bednění věnce v různých výškách (funkce bednění a zároveň tepelná izolace – 35 mm XPS), ocelové prefabrikované výměny (realizace otvorů větších než osová vzdálenost stropních nosníků), předpjaté prefabrikované nosné překlady PLX (překlady nad otvory), předpjaté průvlaky PPR (nad velkými otvory, pro spojování stropních desek,...) jakož i univerzální závěsy RECTOLIGHT jako mezikus mezi stropním nosníkem a závěsy k montáži SDK od jiných výrobců. Všechny tyto prvky jsou plně kompatibilní se stropy RECTOR, což výrazně usnadňuje proces montáže a snižuje celkové náklady na realizaci. Jejich použití se zároveň promítá také do vysoké kvality a únosnosti montovaných stropů.

 

Jednoduchost a všestrannost použití, rychlá montáž bez komplikací, bez potřeby tradičního deskového bednění a realizace pracných a drahých dělících žeber – to jsou hlavní aspekty, které dělají z prefabrikovaných betonových stropů nejen výhodnou alternativu k železobetonovým stropům, ale stále častěji jedinou zvažovanou možnost. Žebrové (skládané) stropy RECTOR jsou velmi ekonomickým řešením, protože šetří náklady na výstavbu, dopravní a materiálové náklady (při podepření stropu se použije až o 60 % méně stojek než v případě železobetonových stropů, jakož i 2 až 3krát méně betonu).

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube