RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

JAKÝ STROP SI VYBRAT V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

Domů » VADEMECUM » JAKÝ STROP SI VYBRAT V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

velikost textu: A | A | A

Rozhodnutí o výběru typu stropu dělají nejčastěji projektanti, kteří berou v úvahu více faktorů. Otázky týkající se konstrukčních, akustických a požárních parametrů jsou zřejmé a nejsou předmětem diskuse, ale neméně důležité jsou i další aspekty, které mají významný vliv na rozhodování o tom, jaký strop si vybrat. V tomto krátkém článku rozvineme všechny aspekty související s výběrem typu stropu.

Nosnost (únosnost) stropu.

Nosnost stropu, resp. jeho únosnost je stanovena normou. V EU jsme vázáni tzv. Euro kódem (Eurocode), avšak každá země má své vlastní požadavky na zatížení (tzv. národní příloha). U obytných budov projektanti nejčastěji předpokládají užitečné zatížení minimálně 150 kg/m2 (= hmotnost uživatelů a vnitřního vybavení). Pokud jako investor předpokládáme vyšší zatížení, například těžké police s knihami, velkou vířivou vanu pro šest osob, sklad materiálu nebo vrstvu „zelené“ střechy s rostlinami na ploché střeše, vyplatí se o tom informovat projektanta. V případě našich stropů RECTOR lze navrhnout stropy s různou únosností, často však investoři žádají strop, který bude schopen unést mnohem vyšší zatížení než momentálně potřebují. Jsou to plány do budoucnosti, kdyby náhodou bylo třeba... tak aby bylo...

Různé typy dělících příček.

V mnoha katalogových projektech zaslaných do projekční kanceláře RECTOR jsou dělící stěny navrženy z lehkých materiálů, například sádrokartonové příčky. Toto řešení je jednoduché, příčky jsou lehké a stropy zahrnuté v návrhu jsou navrženy tak, aby snesly nízké zatížení. Během výstavby se však často změní technologie výstavby dělících stěn a lehké příčky jsou nahrazeny mnohem těžšími z pórobetonu nebo ještě těžšími z keramiky. V závislosti na použitém materiálu může 1 m2 takové stěny vážit od 20 kg (stěny ze sádrokartonu na ocelových roštech) až po 250 kg/m2 (stěny z plné cihly nebo silikátu). Změna materiálu, ze kterého budou dělící stěny vyrobeny, může mít za následek dodatečné zatížení stropu i o několik tun. Pokud o této skutečnosti informujeme projektanta, bude moci odpovídajícím způsobem upravit návrh stropu tak, aby zohlednil vyšší zatížení a vyhneme se problémům s nadměrným průhybem stropu při jeho užívání.

Možnost postavit příčky kdekoli na stropě.

Pokud v budoucnosti plánujeme změnit design interiéru nebo přesunout dělící příčky, nejlepším řešením bude zohlednit to již ve stadiu projektování. Jedním z nezanedbatelných důvodů proč se rozhodnout pro stropy RECTOR je i skutečnost, že dělící stěny můžeme v případě, že o tom projektanta předem informujeme umístit na libovolné místo. Uživatelé pak mají volnost při uspořádání svých interiérů a nestarají se o únosnost takového stropu. Týká se to hlavně investorů, kteří své nemovitosti pronajímají as každým novým nájemcem přijde nový požadavek na rozdělení celého prostoru.

Rozpětí stropů.

Většina prefabrikovaných stropů se nejčastěji projektuje a nabízí v délce do 6 m. Toto rozpětí je dostatečné, i když architekti jsou stále ochotnější navrhovat otevřené interiéry, ve kterých je počet konstrukčních stěn omezen na minimum. Dosažení větších rozpětí stropů je možné zejména díky technologii předpětí betonu. V případě stropů RECTOR, které využívají předpjatý nosník vyráběný až do délky 10 m, lze ekonomicky řešit stropy s většími rozpony a vyšší nosností v porovnání s tradičními řešeními.

Způsob dokončení stropu.

Ve stadiu výstavby stojí za zvážení i to, jak chceme povrch stropu dokončit. Hodláme-li použít tradiční omítky, je vhodný systém RECTOBETON s rovným podhledem, který je ideální pro omítání omítkou. Pokud plánujeme použít podhledy, vyplatí se zvolit systém RECTOLIGHT, který díky své nevšední geometrii umožňuje i skrytí instalací v tloušťce stropu.

Bez prasklin.

Většina soukromých a developerských investic je postavena na sádrových omítkách, proto se volí stropní řešení u kterých je záruka, že budou bez trhlin a nežádoucích průhybů. Více než 60 % stropů RECTOR používají zákazníci v bytové výstavbě právě pro jejich vysokou kvalitu a absenci trhlin. Je to způsobeno vysokou tuhostí předpjatého nosníku, který omezuje průhyb stropu na minimum. Kari síť v nadbetonávce navíc způsobuje, že bodové zatížení se přenáší na větší plochu stropu, což znemožňuje vychýlení jednoho žebra. Zatížení na strop se přenáší rovnoměrně a nezpůsobuje praskliny omítky.

Akustika.

Komfort uživatelů do značné míry závisí na akustických vlastnostech stropu. Toto je obzvláště důležité v případě bytových domů, kde strop je zároveň prvkem oddělujícím jednotlivé byty. Dobře zvolený strop by měl dosahovat vhodných parametrů absorpce zvuku, který může být způsoben nárazy nebo se jen přenáší vzduchem. Přiměřená hmota stropu je schopna pohlcovat zvuky přenášené vzduchem (rozhovor, hudba, ...), přičemž plovoucí podlaha a správná izolace umístěná na stropě omezuje přenos kročejových zvuků (např. klepání, chůze,...). Stropy RECTOR byly akusticky odzkoušeny a ve fázi projektování jsou jednotlivé prvky, jako jsou výška stropní vložky a výška nadbetonávky voleny tak, aby strop získal dostatečnou „hmotu“ potřebnou ke splnění norem pohlcování hluku.

Čas potřebný k realizaci.

Železobetonové stropy jsou nejnáročnější na realizaci – 2,7 normohodiny na 1 m2. Žebírkové stropy typu RECTOBETON lze realizovat rychlostí cca 1,35 normohodiny na 1 m2. Stropní systém RECTOLIGHT lze realizovat za 0,65 normohodiny na 1 m2. Výsledkem je, že prefabrikované stropy umožňují mnohem snazší a rychlejší montáž. Použití prefabrikovaných předpjatých překladů, průvlaků a bednících dílců věnce výrazně zkracuje proces výstavby a eliminuje potřebu bednících prací na minimum, což se výrazně projeví na ekonomice výstavby.

Dostupnost materiálu.

V případě prefabrikovaných stropů se vyplatí zkontrolovat tzn. čekací dobu na materiál. Stropní systémy RECTOR sestávají z malorozměrových prefabrikátů, které vyrábíme ve velkých množstvích a jsou okamžitě k dispozici na našich skladech. V případě velkorozměrných prefabrikátů (panely, filigrány,...) může být čekací doba v období zvýšených objednávek až několik měsíců.

Realizace montovaných stropů.

V závislosti na regionu se preference týkající se typu stropu mnohdy výrazně liší. Pokud máme zkušený tým lidí, kteří realizují železobetonové stropy a mají vlastní bednění, jsou taková řešení ekonomicky opodstatněná. Vzhledem k vysoké pracnosti výstavby železobetonových stropů je však stále obtížnější najít ten správný tým. Jsou regiony, kde je prefabrikace tak populární, že jsou železobetonové stropy pokud možno často nahrazovány montovanými stropy, jejichž montáž nebude provádět problém ani pro nezkušený tým nebo samotné investory, kteří si strop montují svépomocí.

Způsob montáže stropů.

Montáž lze rozdělit na manuální (ruční) a montáž za pomoci zdvihacích mechanismů, například jeřábu. Ruční montáž je možná při pokládce železobetonových i žebírkových stropů, kde patří i RECTOR. Hmotnost stropních tvárnic RECTOBETON, případně ztraceného bednění RECTOLIGHT (5 – 20 kg/ks) a samotných nosníků (16 – 21 kg/bm) umožňuje rychlou manuální montáž. V případě velkorozměrných prefabrikátů (panely, filigrány) je nutno použít zvedací mechanismy (omezená nosnost a dosah), protože jednotlivé prvky váží od několika stovek kilogramů až po několik tun. Na malých stavbách, kde není těžká technika, je většinou zapotřebí si na dobu dodávky pronajmout jeřáb a z ekonomických důvodů prefabrikáty ihned smontovat. Mnohokrát je problematický přístup ke stavbě a zvedací mechanismy nelze použít.

Samotnou kapitolou jsou rekonstrukce objektů nebo nástavby bytových domů. Stropní systém RECTOLIGHT zde jednoznačně dominuje svojí lehkostí, mělo rozměrností a rychlostí montáže – a jelikož je to ztracené bednění, odpadá demontáž systému.

Cena.

Na celkovou cenu stropu mají vliv nejen ceny prefabrikátů, oceli a dřeva, ale také čas potřebný k jejich montáži. Při zohlednění všech těchto prvků se ukazuje, že prefabrikované stropy jsou cenově konkurenceschopné k železobetonovým stropům a jejich montáž je mnohem rychlejší. Při analýze podílu prefabrikovaných stropů na trhu si všimneme, že počet stropů využívajících technologii prefabrikace se každým rokem zvyšuje.

Náchylnost na změny cen základních materiálů.

Rychlé změny cen základních stavebních materiálů v posledních letech způsobují, že stropy s nejvyšší poptávkou po betonu a oceli (železobeton 15 - 25 kg/m2, filigrány 10 - 15 kg/m2, se stávají velmi drahými řešeními a kalkulace dělané měsíce předem se rychle mění. Pokud zhotovitel nebo investor nedisponuje svým vlastním systémovým bedněním, musí dodatečně počítat s nákupem desek nebo pronájmem bednění, což v případě železobetonových stropů může výrazně zvýšit stavební náklady.

Prefabrikované stropy nevyžadují bednění a použití betonu a oceli je omezeno na minimum. Podíl oceli v předpjatém nosníku je výrazně menší než v příhradovém nosníku. Stropy RECTOR mají průměrnou spotřebu oceli cca 3 - 4 kg/m2 a spotřeba betonu začíná na cca 50 l/m2. Velký rozdíl je i v poptávce po montážních podpěrách. Železobetonové stropy vyžadují až 2 – 3 krát více montážních podpěr, což vyplývá z nutnosti přenášet celou hmotnost stropu, než strop dosáhne své plné pevnosti (za cca 28 dní). Pevné předpjaté nosníky přenášejí část zatížení přímo na konstrukční stěny, takže při montáži stačí pouze jedna podpěra do 4,5 m rozpětí stropu a 2 podpěry do 9,80 m rozpětí (světlosti místnosti).

Na závěr.

Kromě kvalitní, lehké a jednoduché montáže musí stropy splňovat vysoké nároky na akustiku a požární odolnost. Stropní systémy RECTOR splňují všechny výše uvedené požadavky. Rostoucí počet staveb rodinných a bytových domů se stropy RECTOR, potvrzuje pozici naší společnosti jako lídra v oblasti skládaných předpjatých stropních systémů. Vzhledem k rostoucím nákladům spojeným s železobetonovými stropy se stále častěji setkáváme s rozhodováním o změně stropu, který je méně náchylný na všechny negativní změny se kterými se potýká současné stavebnictví (rychlé změny cen základních surovin, nedostatek kvalifikované pracovní síly, zvyšování cen logistiky, . .).

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube