Strona główna
STROPNÍ SYSTÉMY
pl pl pl pl

Domů » Produkty a systémová řešení » REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE

Stropní systémy RECTOR patří do skupiny žebrových stropů s předpjatými nosníky, určených pro rozpětí od 1 do 10 m v násobcích 10 cm. Po sestavení a zmonolitnění vznikne žebrový strop s vynikajícím poměrem hmotnosti a rozpětí, který v sobě spojuje všechny výhody předpjatého betonu, jako je subtilnost nosných prvků v kombinaci s vysokou únosností stropu.

Maximální délka nosníků je 10 m u stropního systému RECTOBETON a 8 m u stropního systému RECTOLIGHT.


Tloušťka stropní konstrukce RECTOR zavisí na rozpětí a zatížení stropní konstrukce a začíná od 16 cm včetně nadbetonávky (12+4 = 16 cm).

Minimální uložení nosníku v nosném zdivu v případě rekonstrukce je 7 cm. Je důležité nechat posoudit nosný základ a nosné zdivo statikem.

Nosníky se ukládají do "kaps" v zhotovených v nosných zdech na předem připravené betonové lože. V případě, že je stávající konstrukce budovy bez ztužujícího ŽB věnce, doporučujeme jej dodatečně zhotovit. V případě, že není možné zhotovit ve stěnách dostatečně velké otvory pro věnec a uložení nosníků z důvodu oslabení únosnosti zdiva, doporučujeme zhotovit předsunutý ztužující ŽB věnec dle obr.1 (jedná se o tzv. "posunutý ztužující věnec"). Ze spodní strany jsou nosníky u nosné zdi podepřeny montážní podpěrou.

obr. 1. Způsob realizace předsunutého ztužujícího ŽB věnce

odůvodněných případech, kdy není možné strop podepřít během realizace montážními podpěrami (protože v domě žijí lidé i během rekonstrukce), je možné použít silnejší (speciální) stropní nosníky umožňující instalaci bez použití montážních podpěr pro rozpětí do 5,20 m u systému RECTOBETON a 5,60 m u systému RECTOLIGHT. (není to pravidlem, nutný je vždy přepočet). Speciální nosníky vyrábíme na zakázku do 21 dnů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: RECTOBETON a RECTOLIGHT při rekonstrukci

 

Foto: ukázka snadné manipulace s paletou při stropním systému RECTOLIGHT

 

 

RECTOLIGHTAž 70 m2 stropu RECTOLIGHT na paletěKvalita a kontrolaRekonstrukce historické budovyUložení nosníků do nosných zdíRekonstrukce stropu v podkrovíRECTOLIGHT bez montážních podpěr v průběhu betonážeSnadná manipulace v malých prostorechRECTOLIGHT s požární odolností REI 60Rekonstrukce stropuStrop nad stropemBetonáž stropu RECTOLIGHT bez podpěr
Řešení RECTOR při rekonstrukci
Domů

Právní informace Rector česká republika, organizační složka, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nahoru

Společnost RECTOR Česká Republika je českou pobočkou francouzské skupiny Rector Lesage, která patří již více než 60 let mezi lídry ve výrobě prefabrikátů z předpjatého betonu na francouzském trhu. V České republice zahájila společnost svou činnost v roce 2011. Centrála společnosti se nachází v Praze, kanceláře obchodního zastoupení v Ratíškovicích u Hodonína. Výrobu stropních nosníků zajišťuje společnost RECTOR v moderním výrobním závodě ve městě Chrzanow v Polské republice. Našim zákazníkům přinášíme nejlepší možné konstrukční řešení stropů. RECTOR Česká Republika nabízí moderní žebírkové stropy určené pro všechny druhy staveb, ať už jsou to rodinné domy, bytové domy, obchodní nebo administrativní centra, či další budovy občanské výstavby. Stropní systém RECTOBETON: Inovační řešení – stropní konstrukce z nosníků z předpjatého betonu a betonových stropních vložek. *ÚNOSNOST – trámy vyrobené z betonu C 50/60 (B60), * VARIABILITA – rozpětí 1 m až 10 m každých 10 cm, výška stropu už od 16 cm. Stropní systém RECTOLIGHT: Nejnovější generace stropů – alternativa k betonovým stropním vložkám s výplní 10krát lehčí a 2krát únosnější. * ÚNOSNOST – záruka bezpečnosti práce jak při pokládání, tak i při zalévání stropu, * EKONOMIČNOST – lehká dřevěná výplň, ideální pro rychlou ruční montáž.
Návštěvníci online: 2 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe