Strona główna
STROPNÍ SYSTÉMY
pl pl pl pl

Domů » Produkty a systémová řešení » RECTOBETON

RECTOBETON

Konstrukce stropů RECTOBETON se skládá ze stropních nosníků RECTOR RS 110 a 130 mm z předpjatého betonu, stropních vložek RECTOR RP z vibrolisovaného betonu o výškách 12, 16, 20 a 25 cm a z dodatečného vyztužení zalitého vrstvou nadbetonu, která zmonolitní celý strop a zajistí vysokou únosnost, tuhost a dokonalé roznášení zatížení.


Stropní systém RECTOBETON je moderní řešení stropních konstrukcí, které lze použít pro všechny typy budov a konstrukce stropů nad každým podlažím:

•    sklep či garáž
•    podlaží
•    terasa
•    plochá střecha


Stropní  systém RECTOBETON  je vhodný pro všechny typy  budov  a to jak  pro rodinné domy,   bytové domy,  administrativní  a průmyslové budovy, tak i budovy občanské výstavby. Speciální prefabrikovaná výroba stropních nosníků garantuje jejich dokonalé technické vlastnosti (vysoká únosnost a tuhost) a jejich přesný tvar, který umožňuje snadné a rychlé ukládání stropních vložek.

Výhody systému RECTOBETON

• Snížení nákladů na výstavbu: nižší spotřeba dodatečné výztuže (cca 1,5kg/m2) a vrstvy nadbetonu, pouze jedna montážní             podpora pro rozpětí 4,9 m a dvě pro rozpětí do 10 m.

• Stropní nosníky vyrobené z betonu třídy C 50/60 (B 60), dosahují vysoké únosnosti i tuhosti a vykazují vysokou kvalitu                  povrchu bez mikrotrhlin.

• Široký sortiment nosníků od 1 m do 10 m po 10 cm zajistí dokonalé přizpůsobení každé konstrukci a budově. Hmotnost pouze       15-20 kg/bm zajistí lehkou a rychlou ruční montáž (1,35 normohodin na 1 m2), není potřeba používat těžkou zvedací techniku.

• Uložení nosníků na zdivo pouze od 5 do 7 cm + přesah výztuže na 8 cm.
 
• Stropní vložky jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu vysoké pevnosti bez příměsi strusky a popílků. Jejich přesný tvar                 a kvalitní povrch je dokonale přizpůsoben celému systému.

• Jednostranně uzavřené stropní vložky zabraňují zatékání betonu při betonáži věnců (2 ks v každé vrstvě na paletě).

• Vyšší únosnost stropů při snížení tloušťky oproti ostatním systémům, tloušťka stropu od 16 cm.

• Velmi rychlé a přesné projektování stropních konstrukcí. Pomůžeme Vám s návrhem stropní konstrukce.


Možnost provést změnu objednávky a přizpůsobit projekt těsně před zahájením realizace. Garantované technické poradenství na stavbě i v kanceláři.

Sklad RECTORNosníky RECTOR až do 10,00 mUložení nosníku do průvlakuRealizace RECTOBETONRozložení nosníků RECTOBETONRECTOBETONRECTOBETON - minimum podpěrRECTOBETON - nosníky do 10,00 mRealizace RECTOBETONNosníky RECTORRealizace RECTOBETONRECTOBETON system
Stropní systém RECTOBETON a RECTOLIGHT
Domů

Právní informace Rector česká republika, organizační složka, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nahoru

Společnost RECTOR Česká Republika je českou pobočkou francouzské skupiny Rector Lesage, která patří již více než 60 let mezi lídry ve výrobě prefabrikátů z předpjatého betonu na francouzském trhu. V České republice zahájila společnost svou činnost v roce 2011. Centrála společnosti se nachází v Praze, kanceláře obchodního zastoupení v Ratíškovicích u Hodonína. Výrobu stropních nosníků zajišťuje společnost RECTOR v moderním výrobním závodě ve městě Chrzanow v Polské republice. Našim zákazníkům přinášíme nejlepší možné konstrukční řešení stropů. RECTOR Česká Republika nabízí moderní žebírkové stropy určené pro všechny druhy staveb, ať už jsou to rodinné domy, bytové domy, obchodní nebo administrativní centra, či další budovy občanské výstavby. Stropní systém RECTOBETON: Inovační řešení – stropní konstrukce z nosníků z předpjatého betonu a betonových stropních vložek. *ÚNOSNOST – trámy vyrobené z betonu C 50/60 (B60), * VARIABILITA – rozpětí 1 m až 10 m každých 10 cm, výška stropu už od 16 cm. Stropní systém RECTOLIGHT: Nejnovější generace stropů – alternativa k betonovým stropním vložkám s výplní 10krát lehčí a 2krát únosnější. * ÚNOSNOST – záruka bezpečnosti práce jak při pokládání, tak i při zalévání stropu, * EKONOMIČNOST – lehká dřevěná výplň, ideální pro rychlou ruční montáž.
Tagi
Strop RECTOLIGHT Strop RECTOBETON levný strop
Návštěvníci online: 2 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe