Strona główna
STROPNÍ SYSTÉMY
pl pl pl pl

Domů » Produkty a systémová řešení » RECTOBETON

RECTOBETON

Stropní systém RECTOBETON se skládá z lehkých stropních nosníků z předpjatého betonua betonových stropních vložek. Nosníky mají výšku 110 a 130 mm, stropní vložky vyrábíme ve výškách 80, 120, 160, 200, 240 a 250 mm. Spolu s nosnou výstuží, kari sítí a betonem tvoří vysoce nosný žebrový strop s vynikajícími vlastnostmi.


Stropy RECTOBETON jsou moderním řešením v oblasti stropních konstrukcí použítelným na všech úrovních budov:

•    sklep, suterén, nebo garáž
•    podlaží, podkroví
•    plochá střecha
•    terasa


Stropní systém RECTOBETON je prakticky použitelný pro všechny typy budov, ať už se jedná o rodinné domy, bytové domy, nemocnice, školy, obchodní a administrativní centra, haly, garáže, ... V našich řešeních používáme stropní nosníky vyrobené nejmodernější technologií v nejvyšší kvalitě, s přesným určením jejich použití v konkrétním systému a typu instalace.

RECTOBETON - výhody systému

• Snížení nákladů na výstavbu: nižší spotřeba dodatečné výztuže (cca 1,5kg/m2) a vrstvy nadbetonu, pouze jedna montážní        podpěra pro rozpětí do 4,5 m a dvě pro rozpětí od 4,6 do 10 m

• Kvalitní předpjaté stropní nosníky jsou vyrobené z betonu třídy C 50/60 (B 60)

• Široký sortiment nosníků od 1 m do 10 m v násobcích po 10 cm zajistí dokonalé přizpůsobení každé konstrukci a budově.      Hmotnost pouze 16-21 kg na běžný metr nosníku zajistí lehkou a rychlou ruční montáž (1,35 normohodin na 1 m2), není            nutno používat těžkou zvedací techniku

• 
U novostaveb klademe nosníky přímo na nosné zdivo a podle druhu zdicího materiálu dodržujeme minimální délku uložení (    keramické zdivo = 5 cm, pórobeton = 7 cm, betonové věnce a průvlaky = 5 cm, u rekonstrukcí obvykle provádíme vyrovnávací věnec z betonu = 7 cm, ...)

 
• Stropní vložky jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu vysoké pevnosti bez příměsi strusky a popílků. Jejich přesný tvar             a kvalitní povrch je dokonale přizpůsoben celému systému.

• Jednostranně uzavřené stropní vložky zabraňují zatékání betonu při betonáži věnců (2 ks v každé vrstvě na paletě).

• Vyšší únosnost stropů při snížení tloušťky oproti ostatním systémům, tloušťka stropu od 16 cm do 33 cm

• Velmi rychlé a přesné projektování stropních konstrukcí. Pomůžeme Vám s návrhem stropní konstrukce

 

 

Možnost provést změnu objednávky a přizpůsobit projekt těsně před zahájením realizace. Garantované technické poradenství na stavbě i v kanceláři!

Sklad RECTORNosníky RECTOR až do 10,00 mUložení nosníku do průvlakuRealizace RECTOBETONRozložení nosníků RECTOBETONRECTOBETONRECTOBETON - minimum podpěrRECTOBETON - nosníky do 10,00 mRealizace RECTOBETONNosníky RECTORRealizace RECTOBETONRECTOBETON system
Stropní systém RECTOBETON a RECTOLIGHT
Domů

Právní informace Rector česká republika, organizační složka, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nahoru

Společnost RECTOR Česká Republika je českou pobočkou francouzské skupiny Rector Lesage, která patří již více než 60 let mezi lídry ve výrobě prefabrikátů z předpjatého betonu na francouzském trhu. V České republice zahájila společnost svou činnost v roce 2011. Centrála společnosti se nachází v Praze, kanceláře obchodního zastoupení v Ratíškovicích u Hodonína. Výrobu stropních nosníků zajišťuje společnost RECTOR v moderním výrobním závodě ve městě Chrzanow v Polské republice. Našim zákazníkům přinášíme nejlepší možné konstrukční řešení stropů. RECTOR Česká Republika nabízí moderní žebírkové stropy určené pro všechny druhy staveb, ať už jsou to rodinné domy, bytové domy, obchodní nebo administrativní centra, či další budovy občanské výstavby. Stropní systém RECTOBETON: Inovační řešení – stropní konstrukce z nosníků z předpjatého betonu a betonových stropních vložek. *ÚNOSNOST – trámy vyrobené z betonu C 50/60 (B60), * VARIABILITA – rozpětí 1 m až 10 m každých 10 cm, výška stropu už od 16 cm. Stropní systém RECTOLIGHT: Nejnovější generace stropů – alternativa k betonovým stropním vložkám s výplní 10krát lehčí a 2krát únosnější. * ÚNOSNOST – záruka bezpečnosti práce jak při pokládání, tak i při zalévání stropu, * EKONOMIČNOST – lehká dřevěná výplň, ideální pro rychlou ruční montáž.
Návštěvníci online: 2 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe